Vintilă Brătianu

24 noiembrie 1927 – 21 decembrie 1930